Olivia Munn as Psylocke on X-Men Apocalypse Mexico Exclusive Pepsi Kick Bottle July 2016.