Olivia Munn’s Instagram post of birthday wishes July 3, 2019.